Wydrukuj artykuł

Otwarty konkurs ofert

Wtorek, 23 marzec 2010

22 marca 2010 Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010r.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu, tj.:

1. Prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć:

2. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Na dofinansowanie realizacji zadań, będących przedmiotem konkursu, zostało przeznaczonych 25.000,00 zł

Pełne ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie  http://bip.powiatwolowski.pl zakładka „ogłoszenia 2010”.
http://bip.powiatwolowski.pl/?ogloszenia=1&rok=2010&mc=3&eid=150