Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Wtorek, 23 marzec 2010

22 marca 2010 Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010r.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu, tj.:

1. Prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć:

  • mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

2. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Na dofinansowanie realizacji zadań, będących przedmiotem konkursu, zostało przeznaczonych 25.000,00 zł

Pełne ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie  http://bip.powiatwolowski.pl zakładka „ogłoszenia 2010”.
http://bip.powiatwolowski.pl/?ogloszenia=1&rok=2010&mc=3&eid=150

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 11745911

Informacja o finansowaniu projektu