Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Dla organizacji

Piątek, 26 luty 2010

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wołowskiego na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Przedmiotem spotkania będzie, ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania sektora pozarządowego w 2010r. Celem konkursu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju trzeciego sektora poprzez stworzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. W ramach konkursu przewiduje się realizację zadania: „Utworzenie Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych na obszarze powiatu wołowskiego”.

Termin realizacji wszystkich zadań objętych konkursem ustalony jest od 9 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., natomiast termin składania ofert konkursowych upływa 22 marca br. do godz. 15.00.

Spotkanie z liderami organizacji pozarządowych poświęcone będzie prezentacji zasad konkursu, szczegółom przygotowania, składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadania. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawią ideę Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego oraz zachęcą organizacje pozarządowe do składania ofert konkursowych. Spotkanie odbędzie się 9 marca o godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej| w Wołowie, ul. Kościuszki 27. Ze względów organizacyjnych udział w spotkaniu należy potwierdzić na adres promocja@powiatwolowski.pl lub. tel. 071 380 59 55 begin_of_the_skype_highlighting 071 380 59 55 end_of_the_skype_highlighting lub 38 do 8 marca, do godz. 14.00.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 12
odwiedziny: 11745910

Informacja o finansowaniu projektu