Wydrukuj artykuł

Innowacyjny pomysł Inwestor zewnętrzny = SUKCES

Poniedziałek, 15 marzec 2010

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. zaprasza przedsiębiorców i osoby z innowacyjnymi pomysłami do projektu „Innowacyjny pomysł + Inwestor zewnętrzny = SUKCES”.


Celem projektu jest stworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć oraz aktywizacja rynku inwestorów prywatnych, dlatego też projekt jest skierowany do dwóch grup beneficjentów: innowacyjnych pomysłodawców oraz inwestorów i sieci inwestorów.

 

Innowacyjnym pomysłodawcom mającym pomysł na biznes, którym brakuje kapitału projekt oferuje:

 

Inwestorom szukającym pomysłu na biznes projekt oferuje:

ARR "ARLEG" S.A. planuje zorganizowanie spotkań informacyjnych, na których przedstawione zostaną możliwości uzyskania wsparcia w ramach niniejszego projektu w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój własnego biznesu, jak również przedstawiony zostanie szeroko rozumiany rynek inwestorów, w tym usługi i korzyści oferowane przez inwestorów prywatnych, a także fundusze kapitału podwyższonego ryzyka. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a warunkiem uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym jest rejestracja na stronie projektu: www.innowacyjnypomysl.eu