Wydrukuj artykuł

Kryształowe spotkanie

Poniedziałek, 01 luty 2010

Początek roku to zazwyczaj czas podsumowań poprzednich 12 miesięcy. I taki charakter miało również tradycyjne już Spotkanie Noworoczne Powiatu Wołowskiego, w czasie którego wręczono m.in. honorowe nagrody Starosty Wołowskiego Kryształy Roku 2009. W ubiegły piątek w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie zgromadziło się kilkadziesiąt osób – samorządowcy, przedstawiciele różnorodnych instytucji państwowych, duchowieństwa, przedsiębiorcy, a także reprezentanci organizacji pozarządowych. Wśród gości znalazł się także poseł na Sejm RP Aleksander Marek Skorupa.

O artystyczną oprawę uroczystości zadbali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, którzy przedstawili inscenizację teatralno-muzyczną pt. „Na granicy czasu”.

 

Od kilku lat głównym punktem spotkania jest wręczenie honorowych nagród Starosty Wołowskiego Kryształów Roku. W tym roku tymi szczególnymi wyróżnieniami uhonorowani zostali: Halina Żak, Henryk Bajewicz, Stowarzyszenie Huta Pieniacka, Stowarzyszenie Lubiąż oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Uzasadnienia wyboru przedstawiamy poniżej. Tegoroczną nowością było zaprezentowanie swojej działalności przez samych wyróżnionych, jako że to oni najlepiej mogą opowiedzieć o najważniejszych celach, jakie sobie stawiają, ale także o swojej codziennej pracy. Mamy nadzieję, że zwyczaj ten będzie już stałym elementem uroczystości wręczania Kryształów, tym bardziej, że spotkał się z pozytywnym przyjęciem gości spotkania.

 

Uzasadnienia Nagród Honorowych Starosty Wołowskiego Kryształ Roku 2009:

HALINA ŻAK za konsekwencję i skuteczność w podejmowaniu od wielu lat inicjatyw, mających na celu upamiętnienie historii i ofiary Sybiraków i ich rodzin, a także losów pierwszych mieszkańców naszej małej ojczyzny. To dzięki takiej postawie i zaangażowaniu, prezentowanemu na co dzień, pamięć o naszych korzeniach i przeszłości jest niezagrożona.

HENRYK BAJEWICZ za integrację i ożywienie środowiska Kresowian w naszym powiecie, które zaowocowało powstaniem Stowarzyszenia Kresowego Podkamień, energię i skuteczność w odkrywaniu często trudnych kart historii, aktywną pomoc naszym rodakom na Ukrainie, a także za ciągłe przypominanie, że Kresy są w każdym z nas.

STOWARZYSZENIE HUTA PIENIACKA za aktywne i pełne zaangażowania działania, mające na celu oddanie hołdu i upamiętnienie ofiar mordu w Hucie Pieniackiej oraz przekazanie wszystkim nam rzetelnej wiedzy i prawdy o tych wydarzeniach, będących częścią losów wielu mieszkańców Powiatu Wołowskiego.

STOWARZYSZENIE LUBIĄŻ za stworzenie od podstaw niekomercyjnej i opartej w całości na kulturowo-historycznym dziedzictwie Powiatu Wołowskiego imprezy, jaką jest „Oblężenie klasztoru” oraz udane zaangażowanie wokół jednego celu wielu środowisk społecznych.

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w WOŁOWIE za podejmowanie licznych i udanych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, wytrwałość i upór w dążeniu do celu oraz udowodnienie, że niepełnosprawność nie jest już problemem czterech ścian.