Wydrukuj artykuł

Kwalifikacja wojskowa

Środa, 17 luty 2010

W okresie od 23 lutego do 08 marca 2010 roku przeprowadzona zostanie na terenie powiatu wołowskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1991 roku. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie, o którym mowa podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1986 – 1990, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się także osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, a nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety:

Podlegający kwalifikacji wojskowej po jej zakończeniu otrzymuje książeczkę wojskową z wpisem „przeniesiony do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej”. Kwalifikację wojskową przeprowadzać będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Wołowie, która pracować będzie w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, sala nr 18.