Wydrukuj artykuł

Likwidacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, 21 styczeń 2010

Starostwo Powiatowe w Wołowie uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. nr 215, poz. 1664), z dniem 1 stycznia 2010r. został zlikwidowany Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.