Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Owocna sesja

Środa, 06 styczeń 2010

Ostania w 2009 roku sesja Rady Powiatu Wołowskiego była sesją budżetową.
Tym razem obyło się bez problemów, jakie towarzyszyły uchwalaniu budżetu na 2009 rok. Projekt budżetu 2010 został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową jak i wszystkie komisje stałe Rady. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w głosowaniu, w którym żaden radny nie zagłosował „przeciw”. Prawie jednomyślnie, przy 1 głosie wstrzymującym się, przyjęto także Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu Wołowskiego, który jest kolejnym krokiem do udziału w tzw. „Planie B”. Radni określili także nową stawkę zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej oraz uchwalili Program współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010r, a także ustalili plan prac Rady na ten rok.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 8
odwiedziny: 11745995

Informacja o finansowaniu projektu