Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Poszukiwani specjaliści

Piątek, 26 luty 2010

W związku z realizacją projektu systemowego - „Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 “Człowiek największa inwestycja”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje specjalistów do przeprowadzenia zajęć.

 

Zakres zajęć obejmował będzie:

  • Warsztaty psychologiczne(grupowych) dla 12 uczestników projektu, planowany czas realizacji zajęć: kwiecień i czerwiec 2010r. Celem warsztatów ma być m.in.: wzbudzenie/podniesienie motywacji do podejmowania działań, podniesienie poziomu samooceny, motywowanie siebie i wspieranie się w realizacji celów, rozpoznawanie potrzeb i ukrytych komunikatów, określenie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń, nauka “samorealizacji”, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem.
  • Poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla 12 uczestników projektu, planowany czas realizacji zajęć: kwiecień i maj 2010r. Celem poradnictwa zawodowego ma być m.in.: określenie umiejętności, kompetencji i predyspozycji zawodowych oraz indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, nabycie i/lub rozwinięcie umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego, autoprezentacji, poszukiwania ofert pracy, podstawy rozmowy kwalifikacyjnej, itp.

Oferty zawierające: koszty osobowe i rzeczowe oraz zakres tematyczny należy składać do dnia 19.03.2010r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 12
odwiedziny: 11745910

Informacja o finansowaniu projektu