Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Przedsiębiorca z klasą

Wtorek, 23 marzec 2010

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przedstawia nową inicjatywę pod nazwą „Przedsiębiorca z klasą”. To nagroda dla przedsiębiorców wyróżniających się swoimi zdolnościami w prowadzeniu firmy.

Celem inicjatywy jest:

 • wypromowanie wzorca przedsiębiorcy, spełniającego wymagania, jakie nowoczesna gospodarka stawia przed producentem-właścicielem lub menagerem firmy.
 • wypromowanie wzorca przedsiębiorcy, ale także wychowawcy swoich pracowników, dbającego o ich potrzeby, równocześnie umiejętnie nakłaniającego ich do utożsamiania się z firmą, znającego i przestrzegającego Kodeks Pracy oraz inne przepisy określające sposób prowadzenia firmy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracowników
 • podziękowanie przedsiębiorcom, którzy najlepiej wywiązują się ze swoich obowiązków, nadając im honorowy tytuł oraz Statuetkę E. Kwiatkowskiego z wygrawerowanym nazwiskiem Laureata, miejscowością i datą nadania tytułu oraz (na życzenie) nazwa firmy.

Warunki, jakie musi spełnić kandydat do tytułu:

 1. Zatrudnienie na stanowisku przez min. trzy lata;
 2. Nieganny sposób bycia, grzeczność w kontaktach z podwładnymi;
 3. Terminowe rozpatrywanie ew. zażaleń i uzasadnionych próśb podwładnych;
 4. Troska o warunki socjalne pracowników;
 5. Przyznanie pracownikom premii oraz innych świadczeń uznaniowych, które powinny być przyznawane w zależności od efektów pracy, a także od przestrzegania w zakładzie dyscypliny prac oraz BHP;
 6. Reagowanie na ewentualne problemy wynikające z zadrażnień w stosunkach międzyludzkich;
 7. Dobra współpraca ze związkami Zawodowymi lub Radą Pracowniczą;
 8. Inne zachowania i reakcje, przyczyniające się zdaniem nominujących do budowania i utrzymania wysokiego poziomu relacji między pracownikami oraz między pracownikami, a kierowniczą kadrą zakładu. Nominowanie odbywa się w sposób pisemny, poprzez złożenie do Biura Stowarzyszenia stosownego wniosku.

Wzory nominacji można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia www.ekwiatkowski.poznan.pl oraz z Biura Stowarzyszenia, organizatora Inicjatywy.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 13
odwiedziny: 11745911

Informacja o finansowaniu projektu