Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Trudne tematy

Poniedziałek, 18 styczeń 2010

W dniach 7 -10 stycznia 2010 odbyło się kolejne już szkolenie z cyklu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” część III, pt. "Jak rozmawiać z nastolatkiem”. Inicjatorem i organizatorem szkolenia była Krystyna Adaśko - dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie.
Zajęcia poprowadzone były przez samą twórczynię ogólnopolskiego programu edukacyjno – wychowawczo - profilaktycznego p. Joannę Sakowską- psycholog z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie, edukatora i autorkę książek „Szkoła dla rodziców i wychowawców”- CMPPP; Warszawa 1999r.

Grupa licząca 15 uczestników szkolenia, składała się z pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców głownie z placówek oświatowych naszego powiatu, byli także uczestnicy z Częstochowy, Poznania, Warszawy, Międzyrzecza. Celem zajęć było przygotowanie kolejnej kadry realizatorów programu szkoły do prowadzenia części trzeciej zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych na terenie naszego powiatu, kraju oraz wspieranie nauczycieli i rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z młodzieżą.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” to nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Jej mottem jest „Wychowywać to kochać i wymagać”. To nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości z młodzieżą w okresie adolescencji.

Uczestnicy szkolenia przygotowywali się do dialogu z nastolatkami na tzw. trudne tematy jak seks, używki, media, ćwiczyli umiejętność określania im granic, zasad, nawiązywania z nimi współpracy, udzielania im emocjonalnego wsparcia oraz wyciągania konsekwencji zamiast karania za błędy. Zajęcia trwały 40 godzin dydaktycznych i mimo wytężonej pracy warsztatowej wszyscy uczestnicy z ogromną satysfakcją ukończyli to szkolenie.


Agnieszka Konieczna- doradca metodyczny, uczestnik szkolenia

szkola

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 8
odwiedziny: 11745995

Informacja o finansowaniu projektu