Wydrukuj artykuł

Umowa podpisana

Poniedziałek, 01 luty 2010

25 stycznia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przy wsparciu środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacja pokryje niemal 85% kosztów projektu wstępnie szacowanego na prawie 750 tys. zł. Zadanie, zaplanowane do realizacji do 2011r, przewiduje między innymi wdrożenie systemu e-urząd i elektronicznej skrzynki podawczej (w tym wdrożenie podpisu elektronicznego i wprowadzenie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną), wdrożenie e-archiwum, a także udostępnienie dokumentów geodezyjnych on-line i integrację z krajowym systemem informatycznym GEOPORTAL.

Dla wdrożenia nowych e-usług niezbędny jest też zakup odpowiedniego sprzętu informatycznego oraz modernizacja sieci teletechnicznej. Unowocześniona zostanie także nasza strona internetowa, tak aby była bardzie przyjazna dla użytkowników ze szczególnym naciskiem na osoby niepełnosprawne - głównie niedowidzące i niewidome.

 

Logo Uni Europejskiej Program Regionalny Natrodowa Strategia Spókności