Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Środa, 09 wrzesień 2020

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na peryferiach miasta Wołowa (działka gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów-Miasto) stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego.

 

Treść ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 5/39, AM-47, obręb Wołów