Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Poniedziałek, 05 październik 2020

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań Publicznych Powiatu Wołowskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

 

Pełna treść ogłoszenia