Wydrukuj artykuł

Aktywny Samorząd Moduł II

Poniedziałek, 05 październik 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie przypomina o możliwości składania  do dnia 10 października 2020 r. wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowanego do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać  w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na stornie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl