Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Konkurs z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej rozstrzygnięty

Czwartek, 05 listopad 2020

Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Konkurs, na który wpłynęła 1 oferta, obejmował realizację różnorakich grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Na dofinansowanie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu przeznaczono 10.000 zł

 

Dotacje otrzymają:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa Oferty

Dotacja

1.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Wołowie

„Czas dla nas”

10.000,00 zł.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 23
odwiedziny: 11745947

Informacja o finansowaniu projektu