Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Nagroda dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie

Czwartek, 26 listopad 2020

Powiat Wołowski jako jeden z dziewięciu w województwie dolnośląskim otrzymał z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii środki z Funduszu Pracy  na finasowanie w 2020 roku kosztów nagrody specjalnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.

 

Tutejszy Urząd znalazł się w gronie tych Powiatowych Urzędów Pracy, które uzyskały najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej w 2019 roku. tj. staże, miejsca interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, dotacje i refundacje.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, Pracownikom tut. urzędu, Pracodawcom oraz Samorządowcom.

 

 


Robert Stępień

Dyrektor PUP w Wołowie

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 23
odwiedziny: 11745946

Informacja o finansowaniu projektu