Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o I przetargu pisemnym ograniczonym w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Środa, 14 październik 2020

Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej jako działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha, położonej w obrębie Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00010562/0.

 

 

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Klauzula RODO

3. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

4. Załącznik nr 2 - Oferta uczestnictwa w przetargu

5. Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w przetargu

6. Załącznik nr 4  - Oswiadczenia o posiadanej powierzchni uzytkow rolnych

7. Załącznik nr 5 -  Oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

8. Załącznik nr 6 -  Oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych