Wydrukuj artykuł

Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w Powiecie Wołowskim w południe 17 października 2020 roku

Sobota, 17 październik 2020

Informujemy Państwa, że oddział wewnętrzny szpitala PCM w Wołowie pracuje, co oznacza, że przebywający tam pacjenci są leczeni. Powiatowy Inspektor Sanitarny podjął decyzję o wstrzymaniu przyjęć. Oznacza to zawieszenie pracy izby przyjęć, a nie oddziału wewnętrznego. Sytuacja taka będzie się utrzymywała przynajmniej do 23 października. Pozostałe formy usług zdrowotnych PCM pozostają bez zmian.

 

Liczba zakażeń coronawirusem zbliża się do 140, z czego chorych pozostaje około 20 osób.

W placówkach oświatowych na terenie powiatu sytuacja przedstawia się następująco: Jeden uczeń szkoły ponadpodstawowej okazał się dodatnim. Jeden nauczyciel szkoły ponadpodstawowej również jest zarażony. Dwóch nauczycieli przedszkoli również jest zarażonych. Uczniowie, wychowankowie oraz nauczyciele mający bezpośredni kontakt z zarażonymi są decyzją powiatowego sanepidu kierowani na kwarantannę. Zdalne nauczanie nie jest tożsame z odbywaniem kwarantanny. Decyzję o zdalnym nauczaniu podejmują dyrektorzy szkół w porozumieniu z sanepidem i organem prowadzącym. Kwarantanna jest efektem decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z obowiązującym prawem nauka w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie naszego powiatu powinna odbywać się w sposób hybrydowy, oznacza to,  że przynajmniej 50% uczniów powinno zajęcia odbywać w formie stacjonarnie w szkole.