Wydrukuj artykuł

Pierwsza sesja

Środa, 28 październik 2020

„Ślubuję uroczyście jako Radny Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego  pracować dla dobra i pomyślności Powiatu Wołowskiego, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy”.


Od uroczystego ślubowania rozpoczęła się pierwsza sesja pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego, której przewodniczył Radny Senior – Paweł Łubkowski. Sesja miała trochę inny charakter niż zwyczajowo. Ze względu na panującą pandemię zdecydowano o przeprowadzeniu jej w formie zdalnej.

Najważniejszym punktem spotkania był wybór prezydium. Tajne głosowanie rozpoczęło się od wyborów przewodniczącego, którym został Patryk Filarowski. Funkcję wiceprzewodniczących objęli Natasza Charłampowicz  oraz Kajetan Zatwardnicki. Sekretarzem został Paweł Łubkowski, natomiast funkcję skarbnika objęła Julia Sasanowicz.

 

W sesji online uczestniczył Starosta Wołowski Janusz Dziarski, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra oraz Przewodniczący Powiatowej Rady Seniorów Andrzej Rajzer.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia. Czekamy na wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw. Życzmy również Radnym, aby w tak trudnym czasie znaleźli bezpieczny sposób ich realizacji.