Wydrukuj artykuł

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Piątek, 27 listopad 2020

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r. ogłoszonego z dniem 29 października 2020 r.

 


Lp

Oferent

Nazwa zadania

 

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

1.

 

Fundacja w Słuzbie Wsi

ul. Dąbrowskiego 42,

50 – 457 Wrocław

 

Prowadzenie punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2021 r.

 

64.020,00 zł