Wydrukuj artykuł

Będzie więcej drzew

Piątek, 15 styczeń 2010

Powiat Wołowski, poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie, przystąpił do projektu Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnący dębowej, w ramach którego w naszym powiecie zostanie posadzonych ok. 500 nowych drzew.
Projekt, obejmujący swym zasięgiem kilka województw, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy współudziale środków unijnych przez Fundacją Ekorozwoju FER. Głównym działaniem przedsięwzięcia jest nasadzenie w latach 2010-2011 ok. 30 tys. drzew z preferencją dla dębów i lip będących między innymi siedliskiem dla pachnicy dębowej – gatunku, który w Unii Europejskiej ma najwyższy status ochronny – jest gatunkiem priorytetowym, tak jak niedźwiedź i wilk. Ideą projektu jest renesans przydrożnych alei drzewnych, będących z jednej strony cenną ozdobę tradycyjnego środkowoeuropejskiego krajobrazu, a z drugiej ważną ostoją rzadkich gatunków zwierząt.

Niestety wzrost ruchu samochodowego i idący za nim rozwój infrastruktury drogowej postawił pod znakiem zapytania przetrwanie przydrożnych drzew w Polsce. Przy wielu drogach można jednak je pozostawić lub posadzić nowe, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ruchu i potrzeb modernizacyjnych.

Miejsca i ilość nasadzeń będą uzgadniane pomiędzy realizatorami projektu (dolnośląskim partnerem jest Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja), a zarządcami dróg w oparciu o kryteria techniczne (np. dostępność miejsca w pasie drogowym przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa) oraz przyrodnicze (znaczenie dla połączenia między stanowiskami i populacjami pachnicy i innych cennych gatunków). W naszym regionie szczególny nacisk kładziony będzie na Dolinę Odry i Dolinę Baryczy (w tym Dolinę Łachy). Pierwsze nasadzenia, dzięki którym nasz powiat będzie jeszcze bardziej zielony i zyska malownicze aleje, planowane są na wiosnę tego roku.