Wydrukuj artykuł

Dla organizacji

Piątek, 26 luty 2010

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wołowskiego na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Przedmiotem spotkania będzie, ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania sektora pozarządowego w 2010r. Celem konkursu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju trzeciego sektora poprzez stworzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. W ramach konkursu przewiduje się realizację zadania: „Utworzenie Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych na obszarze powiatu wołowskiego”.

Termin realizacji wszystkich zadań objętych konkursem ustalony jest od 9 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., natomiast termin składania ofert konkursowych upływa 22 marca br. do godz. 15.00.

Spotkanie z liderami organizacji pozarządowych poświęcone będzie prezentacji zasad konkursu, szczegółom przygotowania, składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadania. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawią ideę Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego oraz zachęcą organizacje pozarządowe do składania ofert konkursowych. Spotkanie odbędzie się 9 marca o godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej| w Wołowie, ul. Kościuszki 27. Ze względów organizacyjnych udział w spotkaniu należy potwierdzić na adres promocja@powiatwolowski.pl lub. tel. 071 380 59 55 begin_of_the_skype_highlighting 071 380 59 55 end_of_the_skype_highlighting lub 38 do 8 marca, do godz. 14.00.