Wydrukuj artykuł

Inwestycje w szkoły

Środa, 17 luty 2010

Mimo ferii zimowych w kilku szkołach powiatowych praca wre. Trwają remonty i prace modernizacyjne.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wołowie budowany jest parking i nowe ogrodzenie oraz remontowane są pomieszczenia piwniczne z przeznaczeniem na sale zajęciowe.

Zespól Szkól Zawodowych w Wołowie przy ul. Spacerowej, a właściwie tzw. „stara” część budynku placówki zyska nowy dach. Natomiast w dolnobrzeskim Zespole Szkół Zawodowych rozpoczęła się przebudowa instalacji elektrycznej światła i gniazd sali gimnastycznej.

Trwa także adaptacja budynku nr 4 w Zespole Szkół im. T. Kościuszki na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Koszt wszystkich prac to prawie 900 tys. zł, z czego grubo ponad połowa to środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji.

Końcówka roku ubiegłego i początek obecnego był też bardzo owocny dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Za 130 tys. zł zmodernizowano pomieszczenia oddziału Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz zakupiono nowe meble do pokoi i świetlic placówki. Ponadto, za kolejne ponad 55 tys. zł, zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowo-cyfrowy na potrzeby MOW, a także wykonano nowy system nagłośnienia.

Również lubiąski oddział ZPR (funkcjonujący w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) zyskał nowoczesne wyposażenie (w tym komputerowe) oraz liczne pomoce dydaktyczne o wartości ponad 70 tys. zł. Część prac była możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach programu MEN „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW)”.

Warto przypomnieć, że ubiegły rok stał także pod znakiem poważnych inwestycji dla „kościuszkowców”. Remont więźby dachowej i pokrycia wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku internatu, remont dachu nad budynkiem głównym oraz wykonanie nowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie placówki to zrealizowane zadania, których wartość przekroczyła 837 tys. zł, z czego znowu część pokryły środki zewnętrzne, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.