Wydrukuj artykuł

Konkurs z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej rozstrzygnięty

Czwartek, 05 listopad 2020

Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Konkurs, na który wpłynęła 1 oferta, obejmował realizację różnorakich grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Na dofinansowanie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu przeznaczono 10.000 zł

 

Dotacje otrzymają:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa Oferty

Dotacja

1.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

w Wołowie

„Czas dla nas”

10.000,00 zł.