Wydrukuj artykuł

Nowy nadzór pedagogiczny

Piątek, 26 luty 2010

18 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wołowie Starosta Maciej Nejman otworzył konferencję powiatową pn. „Nowy nadzór pedagogiczny”. Konferencja, w której udział wzięło blisko 90 osób – przede wszystkim dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu górowskiego i wołowskiego oraz przedstawiciele kuratorium, poświęcona była wprowadzonym 9 października 2009r. zmianom w nadzorze pedagogicznym.

 

nadzór

 

Nowelizacja prawa pociągnęła za sobą konieczność wprowadzenia zmian w organizacji kuratoriów oświaty oraz zmieniła charakter zadań dotyczących nadzoru dyrektora szkół. Jest to zatem temat, który w oczywisty sposób interesuje zarówno przedstawicieli szkół, jak i reprezentantów samorządów terytorialnych, które szkoły prowadzą. Zmiana przepisów zakłada wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego poprzez dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej szkół i placówek.

 

nadzór

 

Podczas konferencji poruszone zostały następujące tematy:

  1. Etapy wdrażania „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.
  2. Organizacja kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz nadzoru pedagogicznego w województwie dolnośląskim w świetle nowych rozporządzeń.
  3. Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym.
  4. Zadania dyrektora wynikających z zapisów rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego.