Wydrukuj artykuł

Podsumowaliśmy projekt

Środa, 25 listopad 2020

Listopad jest miesiącem, w którym zamyka się jeden z ważniejszych projektów społecznych. Zadanie realizowane w szerokim partnerstwie można podsumować jako wielki sukces. Mowa tutaj o „Razem możemy więcej”, realizowanym przez Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju z Wińska.


Głównym celem  projektu było zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne powiatu wołowskiego. Projekt zakładał przeprowadzenie innowacyjnych oraz kompleksowych działań służących wsparciu grupy docelowej w procesie tworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego oraz współpracy z istniejącą Powiatową Radą Seniorów w Wołowie, jako lokalnych porozumień na rzecz zróżnicowanych grup społecznych.

 

23 listopada, w konferencji online uczestniczyli przedstawiciele JST w osobach Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego i Wicestarosty Wołowskiego Jarosława Iskry. Obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie, na czele z przewodniczącym Andrzejem Rajzerem, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego, której przewodniczy Patryk Filarowski. Na zaproszenie opowiedzieli również: Damian Dec – trener , Waldemar Wiehs z Fundacji Merkury i wielu innych gości.

 

Spotkanie było doskonała okazją do krótkiego omówienia działań projektowych, dyskusji oraz podsumowania.

Padło wiele ciepłych i pozytywnych słów pod adresem organizatora, uczestników jak i partnerów projektu. Wyjątkowo cieszy nas stwierdzenie, że Powiat Wołowski jest miejscem, gdzie wszelkie inicjatywy oddolne znajdują swoje poparcie wśród władz oraz, że jest to  miejsce wyróżniające się na tle Polski pod względem rad społecznych. Mało jest powiatów, gdzie z sukcesem działają zarówno rady senioralne jak i młodzieżowe. Młodzież dała się poznać jako niezwykle zainteresowana, zwarta i wspierająca się. Wspólnie z radą seniorów potrafią podejmować dialog, budować trwałe relacje i wspólnie wniosą dużą wartość do kontaktów międzypokoleniowych.

 

Każdy projekt  się kiedyś kończy. Kończy się i „Razem możemy więcej”. Cieszymy się, że zadanie było trampoliną, dzięki, której wybijecie się do dalszego podejmowania wyzwań. Jesteśmy przekonani, że to nie jest koniec, a początek dalszego rozwoju. Śmiało możemy powiedzieć, że tak naprawdę przygoda dopiero się zaczyna. Przed Wami wiele pracowitych miesięcy.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu a przede wszystkim Młodzieżowej Radzie Powiatu Wołowskiego oraz Powiatowej Radzie Seniorów za chęć do działania, otwartość i pomysły.

Życzymy Wam sukcesów i bycia inspiracją dla innych.

 

Dziękujemy Powiatowi Wołowskiemu za wsparcie, pomoc, zaangażowanie i obecność.

 

 

Projekt „Razem możemy więcej” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.