Wydrukuj artykuł

Poszukiwani specjaliści

Piątek, 26 luty 2010

W związku z realizacją projektu systemowego - „Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 “Człowiek największa inwestycja”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje specjalistów do przeprowadzenia zajęć.

 

Zakres zajęć obejmował będzie:

Oferty zawierające: koszty osobowe i rzeczowe oraz zakres tematyczny należy składać do dnia 19.03.2010r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.