Wydrukuj artykuł

Pro Memoria dla Starosty

Poniedziałek, 08 marzec 2010

W ubiegły czwartek w Zespole Szkół w Lubiążu Starosta Wołowski Maciej Nejman otrzymał medal Pro Memoria. Odznaczenie to przyznawane jest za zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach niepodległościowych podczas II wojny światowej oraz w uznaniu zasług w pielęgnowaniu najnowszej historii Polski.
Medal Pro Memoria został ustanowiony przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 25 stycznia 2005. Otrzymują go nie tylko kombatanci, ale też przedstawiciele różnych pokoleń, którzy pielęgnują pamięć o naszej historii.

Do tej pory przyznano ponad pięć tysięcy medali w kraju i za granicą. Jako pierwszy medalem "Pro Memoria" został odznaczony ostatni prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski. Wśród wyróżnionych do tej pory orderem znaleźć można takie nazwiska jak: Gustaw Holoubek czy Elżbieta Zawacka (Cichociemna).

Obok Starosty Macieja Nejmana odznaczone medalem Pro Memoria zostały: Barbara Kasperek – dyrektor Zespołu Szkół w Lubiążu, Małgorzata Szumniak oraz Eugenia Zając.

Odznaczenia przyznane zostały na wniosek byłych żołnierzy Armii Krajowej – mieszkańców naszego powiatu.