Wydrukuj artykuł

Przebudowa drogi w Pieruszy

Czwartek, 26 listopad 2020

Zakończyły się prace w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza” – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 25 listopada w odbiorze uczestniczyli Starosta Wołowski Janusz Dziarski, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra oraz przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic.

 

W ramach zadania, o wartości ponad  260 tys. zł przebudowana została droga o długości 0,8 km. Wykonane zostały następujące prace:

- frezowanie nawierzchni z wywozem materiału do 1 km

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową

- ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

- regulacja wysokościowa studzienek - 3 szt.

- utwardzenie frezowinami pobocza gruntowego.

 

 

Zadanie zrealizowane w 2020 r. przy udziale środków pochodzących z dochodu

budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w

2020 roku - Droga dojazdowa do gruntów rolnych m. Pierusza

 

Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 80.000 zł.