Wydrukuj artykuł

Przedsiębiorca z klasą

Wtorek, 23 marzec 2010

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przedstawia nową inicjatywę pod nazwą „Przedsiębiorca z klasą”. To nagroda dla przedsiębiorców wyróżniających się swoimi zdolnościami w prowadzeniu firmy.

Celem inicjatywy jest:

Warunki, jakie musi spełnić kandydat do tytułu:

  1. Zatrudnienie na stanowisku przez min. trzy lata;
  2. Nieganny sposób bycia, grzeczność w kontaktach z podwładnymi;
  3. Terminowe rozpatrywanie ew. zażaleń i uzasadnionych próśb podwładnych;
  4. Troska o warunki socjalne pracowników;
  5. Przyznanie pracownikom premii oraz innych świadczeń uznaniowych, które powinny być przyznawane w zależności od efektów pracy, a także od przestrzegania w zakładzie dyscypliny prac oraz BHP;
  6. Reagowanie na ewentualne problemy wynikające z zadrażnień w stosunkach międzyludzkich;
  7. Dobra współpraca ze związkami Zawodowymi lub Radą Pracowniczą;
  8. Inne zachowania i reakcje, przyczyniające się zdaniem nominujących do budowania i utrzymania wysokiego poziomu relacji między pracownikami oraz między pracownikami, a kierowniczą kadrą zakładu. Nominowanie odbywa się w sposób pisemny, poprzez złożenie do Biura Stowarzyszenia stosownego wniosku.

Wzory nominacji można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia www.ekwiatkowski.poznan.pl oraz z Biura Stowarzyszenia, organizatora Inicjatywy.