Wydrukuj artykuł

Wesprzeć organizację

Piątek, 12 marzec 2010

Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego poprzez utworzenie punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji pozarządowych w 10 powiatach, w tym w powiecie wołowskim.

9 marca w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, w czasie którego zaprezentowano zasady konkursu i szczegóły przygotowania, składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadania. Do idei Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego oraz do udziału w konkursie zachęcała m.in. Wioletta Matysek-Szumilas – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i jednocześnie dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. A czasu zostało już niewiele, bo termin składania ofert konkursowych upływa 22 marca. Warto dodać, że punkt w powiecie wołowskim ma nosić imię Marianny Orańskiej i jednym z jego dodatkowym zadaniem będzie aktywne włączenie się w obchody Roku Marianny Orańskiej. Na wsparcie każdego z punktów Zarząd Województwa przeznaczył po 34 tys. zł.