Wydrukuj artykuł

Znamy już nazwiska Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego !

Środa, 23 wrzesień 2020

W dniach 21 - 23 września odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego. Młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wybrała swoich reprezentantów. Zgłosiło się 22 kandydatów. Miejsc w radzie jest 17.

 

W ramach mandatów przynależnych szkole Radnymi Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego zostali:

 1. Patryk Filarowski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – 167 głosów.
 2. Jan Kubicki – Liceum im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym – 69 głosów.
 3. Gabriel Sówka -  Liceum im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym– 64 głosy.
 4. Bartosz Czyżowicz – Zespół Szkół Społecznych w Wołowie – 60 głosów.
 5. Kajetan Zatwardnicki – Liceum im. M. Kopernika w Wołowie – 59 głosów.
 6. Julia Sasanowicz – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie–56 głosów.
 7. Natasza Charłampowicz – Zespół Szkół Społecznych w Wołowie – 46 głosów.
 8. Izabela Buraczyńska – Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – 42 głosy.
 9. Julia Zabagło – Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – 34 głosy.
 10. Mateusz Oleszkiewicz – Liceum im. M. Kopernika w Wołowie – 33 głosy.
 11. Michał Nowaczyk – Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – 33 głosy.
 12. Nikola Cyrankowska – Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – 30 głosów.

Dwóch  kandydatów z Liceum im. M. Kopernika w Wołowie uzyskało taką samą ilość głosów tj. Mateusz Podlewski  33 głosy i Mateusz Oleszkiewicz 33 głosy. Komisja Wyborcza dokonała losowania. W jego wyniku mandat przypisany szkole uzyskał  Mateusz Oleszkiewicz.

Radnymi Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego zostali również kandydaci (poza przypisanym do szkół mandatom), którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów:

 1. Filip Różycki – Zespół Szkół Społecznych w Wołowie – 43 głosy.
 2. Mateusz Podlewski – Liceum im. M. Kopernika w Wołowie – 33 głosy.
 3. Paweł Łubkowski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – 32 głosy.
 4. Oliwia Biernacka – Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – 31 głosów.
 5. Zuzanna Czapluk – Liceum im. M. Kopernika w Wołowie 27 głosów.