Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Najpopularniejsze | Wspieramy aktywnych

 

 

 

Co roku Powiat Wołowski promuje i wspiera wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Tak było również w roku ubiegłym. Dzięki temu mieliśmy swój wkład w lokalnej integracji społecznej.

Zarząd Powiatu Wołowskiego w każdym roku budżetowym ogłasza konkursy ofert. Dzięki przekazanym dotacjom organizacje pozarządowe w imieniu powiatu realizują wiele zadań oraz ciekawych przedsięwzięć. Z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostały udzielone dwie dotacje po 5 000 zł. Z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu zostało z kolei udzielonych osiem dotacji na kwotę ponad 18 000 zł. Kwota 2 783 475,74 zł została udzielona w ramach sprawowania pieczy zastępczej, a na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej przekazaliśmy 60 725,88 zł. Pieniądze przekazywaliśmy również na prowadzenie dziennego ośrodka wsparci dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualne z terenu Powiatu Wołowskiego.

Dzięki udzielonym dotacjom możemy być uczestnikami takich wydarzeń jak Slot Art. Festival w Lubiążu, Lipcówka w Krzelowie, Jarmark w Głębowicach, Święto Pieroga w Białawach Małych, Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych w Mojęcicach.

Wspieramy wiele środowisk

Powiat Wołowski jest także organizatorem i współorganizatorem wielu przedsięwzięć, zarówno kulturalnych jak i sportowych. Takimi wydarzeniami w roku ubiegłym był chociażby Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków o puchar Starosty Wołowskiego, Ogólnopolskie Mistrzostwa Kyokushin i WKF, czy też VIII Powiatowy Rajd Rowerowy, który tradycyjnie odbył się we wrześniu. Bierze w nim udział około 100 osób. Ważnym wydarzeniem promującym nasz powiat jest również Oblężenie Klasztoru w Lubiążu. W ubiegłym roku odbyła się również ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie Zaczytani w „Weselu”. Tradycją stały się również turnieje szachowe, które zawsze odbywają się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. W trakcie wakacji organizowane są zajęcia dla dzieci. Co roku w naszej sali sesyjnej odbywa się Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Co roku organizujemy również Powiatowy Dzień Seniora i Dzień Powiatu Wołowskiego. Miłośnicy siatkówki mogą wziąć udział w Turnieju Piłki Siatkowej III Sektorów o puchar Starosty Wołowskiego. Wspieraliśmy również akcję „Z książką na walizkach” jak również turniej Olimpiadę Zdrowia „Trzymaj formę”, organizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wołowie. W styczniu po raz pierwszy wspólnie z Urzędem Miejskim w Wołowie organizowaliśmy Orszak Trzech Króli. Jedna ze scen inscenizacji odbyła się na balkonie Zamku Piastowskiego.

Ważnym wydarzeniem jest corocznie organizowany Dolnośląski Konkurs Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze Szkół Specjalnych, Młodzieżowych Ośrodków  Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i innych placówek do których należy młodzież wykluczona  społecznie, znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

Na uwagę zasługuje również akcja organizowana przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie „Transplantacja – drugie życie!”.

Lokalne przepisy wyróżnione

W ubiegłym roku we współpracy z Gazetą Wrocławską ukazała się publikacja „Kulinarne podróże po Dolnym Śląsku”. Kilka stron poświęconych jest Kołom Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniom z naszego powiatu. Nasze zaproszenie przyjęły po dwie organizacje z każdej gminy. W książce odnajdziemy przepisy: Koła Gospodyń Wiejskich „Jódłoweczki”, Koła Gospodyń Wiejskich „Grodzanki”, Stowarzyszenia „Boraszyńskie Oczka”, Stowarzyszenia „W Rudnie jest cudnie”, Stowarzyszenia Jezierzyca – Krzelów, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju wsi Białawy i Białawy Małe.

- Jestem bardzo wdzięczny wszystkim zaangażowanym organizacjom, że w tej niezwykłej książce kucharskiej, zechciały się podzielić swoimi tradycjami i przysmakami. Cieszę się, że wspólna praca zaowocowała tak wspaniałym efektem. Liczę, że w przyszłości uda nam zaprezentować inne organizacje specjalizujące się w podtrzymywaniu kulinarnych tradycji – komentuje Maciej Nejman, Starosta Wołowski.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu