Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Poniedziałek, 18 stycznia 2021

Powiat Wołowski zakupił  sprzęt przydatny w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tablety, tablety graficzne, głośniki, dyski zewnętrzne, kamery internetowe, monitor oraz dwa laptopy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł

Poniedziałek, 11 stycznia 2021

Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdy zakupione / zbyte w okresie od 31 marca 2020r. do 31 grudnia 2020 r. powinny zostać zarejestrowane / przerejestrowane / zgłoszone jako nabyte / zgłoszone...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł

Wtorek, 27 października 2020

W związku z ograniczeniami w bezpośrednim przyjmowaniu Klientów, wprowadzonymi Zarządzeniem Starosty Wołowskiego nr 73/2020, Wydział Komunikacji i Transportu przekazuje informację o sposobie załatwienia spraw w wydziale KT, który obowiązywał...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł

wszystkie

Pozostale informacje

Wtorek, 12 stycznia 2021
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie w przygotował 2 punkty szczepień, Wołów- w przychodni przy ulicy Piłsudskiego 34, Brzeg Dolny- w szpitalu przy al. Jerozolimskich 26.   Punkt w Brzegu Dolnym jest przeznaczony do szczepienia grupy "0"- osoby najbardziej narażone na zakażenie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 12 stycznia 2021
Powiat Wołowski może wystąpić w roli realizatora programu w następujących obszarach: - obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 55% - obszar B - likwidacja barier w urzędach gminnych i  powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 08 stycznia 2021
Powiat Wołowski otrzymał środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 533 433,00 zł z przeznaczenie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 07 stycznia 2021
Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać, że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć. Środa...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 04 stycznia 2021
31 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął dwa konkursy ofert: Pierwszy dotyczył  powierzenia realizacji zadania publicznego powiatu z zakresu pieczy zastępczej instytucjonalnej pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 31 grudnia 2020
Zarządzenie Nr 94/2020 Starosty Wołowskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wołowskiego  i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 28 grudnia 2020
Trwają wypłaty pieniędzy dla gospodarstw rolnych szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 oraz sprzedawców chryzantem, którzy z powodu pandemii i nakazu zamknięcia cmentarzy nie mogli sprzedać kwiatów. - Wszyscy, którzy wystąpili o taką pomoc, otrzymają pieniądze...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 grudnia 2020
Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem nr 81/2020 Starosty Wołowskiego, ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy. W tym dniu Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie nieczynne!
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 grudnia 2020
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia zdrowia, spokoju i rodzinnego ciepła. Niech nadchodzące Święta będą czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy Państwu również, by ten wspaniały czas niósł ze sobą radość...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 grudnia 2020
24 grudnia tego roku będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o wsparcie finansowe przez tych rolników, którzy chcą rozwijać małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, za pośrednictwem...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 22 grudnia 2020
Jednocześnie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie rozpoczęła się realizacja bardzo oczekiwanej przez Społeczność szkoły inwestycji – budowa małej sali gimnastycznej. „Rozbudowa Zespołu Szkół...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 22 grudnia 2020
W związku z  rozpoczynającą się realizacja dwóch projektów, dofinansowanych  przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, prezentujemy Państwu film, ukazujący cele oraz założenia projektów a także...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 17 grudnia 2020
Składamy wyrazy głębokiego współczucia  Panom Andrzejowi Nejmanowi i Maciejowi Nejmanowiz powodu śmierci Mamy. Prosimy o przyjęcie najszczerszych kondolencji.    
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 17 grudnia 2020
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 17 grudnia 2020
Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej ewidencyjnie  jako działka gruntu nr 5/81, AM-47, o pow. 0,0450 ha  (Bi...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 grudnia 2020
Radarowe wyświetlacze prędkości to wysokiej jakości urządzenia mierzące prędkość jazdy, wyposażone w funkcję alarmowania w przypadku jej przekroczenia. Urządzenia takie w grudniu zostały zamontowane w pasie drogi powiatowej nr 1289D przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 grudnia 2020
Starosta Wołowski ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka gruntu nr 189/3 oraz 1/4 udziału w działce gruntu nr 189/5, obręb Krzydlina Mała), stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zarządzenie Starosty...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
zapisz się na newsletter
Newsletter

© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 23
odwiedziny: 11745886

Informacja o finansowaniu projektu