Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Ważne linki

1. Europejski Fundusz Społeczny  www.efs.pl

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosrawnych  www.pfron.org.pl

3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   www.mpips.gov.pl

4. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  www.dops.wroc.pl

5. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie  www.sonwolow.pl

6. Sąd Rejonowy w Wołowie  www.wolow.sr.gov.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu