Wydrukuj artykuł

Rozstrzygnięty konkurs ofert

Środa, 18 styczeń 2012

Zarząd Powiatu Wołowskiego na ostatnim posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2012 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego", zlecając jego realizację Stowarzyszeniu osób Niepełnosprawnych w Wołowie, które złożyło ofertę pn. "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego "Nasz Dom". Poniżej znajduje się uchwała Zarządu.

Pliki do pobrania: