Wydrukuj artykuł

Obwieszczenie

Wtorek, 15 październik 2013

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę drogi gminnej Brzózka-Głębowice.

 

Pełna wersja obwieszczenia dostępna jest w załączniku poniżej tekstu.

Pliki do pobrania: