Wydrukuj artykuł

Obwieszczenie

Wtorek, 12 listopad 2013

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępoiwania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 października 2013 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 7.11.2013r. przez Starostę Wołowskiego, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Tekst obwieszczenia zamieszczony jest w załączniku poniżej informacji.

Pliki do pobrania: