Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Obwieszczenie

Wtorek, 12 listopad 2013

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępoiwania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 października 2013 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 7.11.2013r. przez Starostę Wołowskiego, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Tekst obwieszczenia zamieszczony jest w załączniku poniżej informacji.

Pliki do pobrania:

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 29
odwiedziny: 11745898

Informacja o finansowaniu projektu