Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Poniedziałek, 01 stycznia 2007
Do końca stycznie przedszkola, szkoły wszystkich szczebli oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na lokalne projekty, których celem jest popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów. Fundacja Nasza Ziemia spośród nadesłanych wniosków wybierze 20 laureatów konkursu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 02 stycznia 2007
W czwartek 28 grudnia odbyła się III Sesja Rady Powiatu. Radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania Sekretarza, a następnie powołali na to stanowisko nową osobę. Funkcję Sekretarza Powiatu Rada powierzyła jednogłośnie Tomaszowi Lechkiemu, sprawującemu do tej pory stanowisko...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 02 stycznia 2007
Zakończone zostały prace przystosowania budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołowie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja finansowana była ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Wołowskiego. Projekt pn. „Likwidacja...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Sobota, 06 stycznia 2007
Już niebawem wręczone zostaną nagrody Starosty Wołowskiego „Kryształ Roku” za działalność dla dobra naszego powiatu w minionym roku. To już druga edycja nagrody, której ideą jest uhonorowanie zarówno osób prywatnych jak i instytucji, które swoimi działaniami...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 10 stycznia 2007
Można już składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Kapitału Początkowego. Nabór wniosków trwa od 15 grudnia 2006 do 15 lutego 2007 lub do wyczerpania środków Funduszu. W ramach tego Funduszu można otrzymać dotacje, dzięki którym możliwe jest sfinansowanie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 10 stycznia 2007
31 grudnia 2006r weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające zasady wydatkowania środków Funduszu Pracy na promocję zatrudnienia i łagodzenie skutków bezrobocia. Konieczność dokonania zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 10 stycznia 2007
W czwartek w Starostwie Powiatowym gościła grupa młodzieży z Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie wraz z gośćmi z Rosji. Grupa siedemnastu gimnazjalistów wraz z opiekunami przyjechała z Pskowa w ramach wymiany młodzieży. W czasie spotkania w Sali Sesyjnej Starosta...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 16 stycznia 2007
W minionym tygodniu rozstrzygnięto konkurs na Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Komisja konkursowa zadecydowała, że stanowisko to zostanie powierzone Januszowi Dziarskiemu. Poprzedni kierownik wydziału - Grzegorz Łyczko musiał zrezygnować...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 16 stycznia 2007
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w kolejnym etapie otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu pn. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. W celu ubiegania się o środki...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 16 stycznia 2007
Od 15 stycznia do 28 lutego br. oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmować będą indywidualne wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Pegaz 2003”. Nabór wniosków dotyczy modułu pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 16 stycznia 2007
Od 28 grudnia 2006r. w internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w posiadaniu m.in. organów administracji rządowej i samorządowej. Udostępnieniu w BIP podlegają wykazy dokumentów wymienionych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Niedziela, 21 stycznia 2007
W listopadzie 2006 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o opłacie skarbowej. Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. i niesie ze sobą istotne zmiany. Od nowego roku nie będą już obowiązywać znaczki skarbowe. Zamiast tego, trzeba będzie uiścić opłatę albo w momencie składania...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 23 stycznia 2007
Starosta Powiatu Wołowskiego ogłasza nabór na wolne 2 stanowiska urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Wołowie Wszystkie informacje dot. naboru oraz kwestionariusz osobowy znajdują się na stronie http://bip.powiatwolowski.pl...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 23 stycznia 2007
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie "Parki i ogrody oczami młodzieży", którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zachęcenie ich do aktywnego podjęcia...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 23 stycznia 2007
W minionym tygodniu Wicestarosta Marek Cukrowski wziął udział w spotkaniu opłatkowym Wołowskiego Koła Związku Sybiraków. W czasie spotkania Wicestarosta Marek Cukrowski i Burmistrz Wołowa Witold Krochmal wręczyli zasłużonym Sybirakom odznaczenia kombatanckie. Spotkanie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 23 stycznia 2007
Starosta Powiatu Wołowskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie Wszystkie informacje dot. naboru oraz kwestionariusz osobowy znajdują się na stronie http://bip.powiatwolowski.pl...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 23 stycznia 2007
19 stycznia we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Agroturystyka – szansa na aktywność rolników i domowników z Powiatu Wołowskiego”. Konferencja była okazją do podsumowania i oceny projektu, wspólnie realizowanego przez Powiat Wołowski...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 23 stycznia 2007
Na zaproszenie Starosty Wołowskiego w Wołowie gościł poseł RP Dawid Jackiewicz – przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dawid Jackiewicz spotkał się ze starostą Maciejem Nejmanem oraz wicestarostą Markiem Cukrowskim. Rozmowy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 30 stycznia 2007
5 lutego w południe w Starostwie Powiatowym odbędzie się tradycyjne Spotkanie Noworoczne, odsumowujące miniony rok. Spotkanie będzie przede wszystkim okazją do uhonorowania osób, grup oraz instytucji, które w minionym roku wniosły szeroko rozumiany wkład w rozwój Powiatu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 30 stycznia 2007
Zarząd Powiatu Wołowskiego w ostatnim czasie bardzo intensywnie zajmował się krytyczną sytuacją w powiatowej służbie zdrowia. Głównym tematem szerokich rozmów podejmowanych przez nowy zarząd z różnymi stronami jest stan realizacji programu restrukturyzacyjnego PZZOZ...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 30 stycznia 2007
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że od dnia 1 stycznia 2007r. realizację zadań wynikających z umów i uzgodnień bilateralnych o wzajemnym zatrudnieniu obywateli, znajdujących się dotychczas w gestii urzędu, przejęła Komenda Główna Ochotniczych Hufców...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna strona
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu