Wydrukuj artykuł

Bezpłatne szkolenie "ABC - tworzenia projektu do POKL"

Wtorek, 24 luty 2009

Wspólnie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach Regionalnego Ośrodka EFS we Wrocławiu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „ABC - Tworzenia projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Szkolenie odbędzie się 9 marca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, Sala Sesyjna, w godzinach 10.00 – 17.00 (od godziny 9.30 rejestracja i bufet kawowy). Szkolenie prowadzone jest nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek (możliwa wersja wegetariańska), gorące i zimne napoje, ciastka.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.rcwip.pl w zakładce SZKOLENIA oraz www.wroclaw.roefs.pl w zakładce DOKUMENTY) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zgloszenia.wroclaw@rcwip.pl, lub faxem na nr (071) 796 30 00 wew. 20.

Osoby, które zakwalifikują się na szkolenie zostaną poinformowane telefonicznie.

Do wzięcia udziału w szkoleniach zapraszamy:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia. W dniu szkolenia będzie można umówić się na indywidualne spotkania z doradcą w celu kontynuowania pracy nad projektem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.