Wydrukuj artykuł

Ekologiczny powiat

Wtorek, 10 marzec 2009

13 pojemników na zużyte baterie zostanie ustawionych w Powiecie Wołowskim. Ta ekologiczna akcja prowadzona będzie dzięki umowie jaką zawarło Starostwo Powiatowe ze spółką REBA Organizacja Odzysku.

Problem zużytych baterii jest ważny dla każdego, kto choć w niewielkim stopniu czuje się współodpowiedzialny za środowisko naturalne. W Polsce na rynek trafia ponad 250 milionów sztuk baterii o łącznej masie 7100 ton, z czego tylko niewielka część poddana zostaje recyklingowi. Właśnie dlatego podejmowane są partnerskie działania, które mają szansę zwiększyć skalę odzysku baterii. W ubiegłym roku Starostwo przystąpiło do programu „Czysty Biznes” i wdraża przyjazne środowisku rozwiązania. W powiecie na apel Starostwa o przyłączenie się do zbiórki baterii i małogabarytowych akumulatorów odpowiedziały Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół im. T. Kościuszki, Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz przychodnie PCM w Wołowie i Brzegu Dolnym. Właśnie w tych instytucjach, no i oczywiście w Starostwie Powiatowym staną pojemniki na zużyte baterie. Mamy nadzieję, że będą się one zapełniać.