Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Wtorek, 06 stycznia 2009
Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie zaprasza wszystkich pacjentów Przychodni w Wołowie, przy ul. Piłsudskiego 34 oraz Przychodni w Brzegu Dolnym, przy Al. Jerozolimskich 28 do składania deklaracji. Potrzeba złożenia dokumentu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 12 stycznia 2009
Powiat Wołowski został laureatem rankingu powiatów prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich, zajmując 24 miejsce wśród powiatów w Polsce oraz 2 miejsce wśród powiatów w województwie dolnośląskim.Związek Powiatów Polskich co roku prowadzi ranking powiatów, miast...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 20 stycznia 2009
Prawie 18 mln złotych może zdobyć Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” na wdrażanie w latach 2009-2015 projektów przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich na terenach objętych jej działaniem, a więc i Powiatu Wołowskiego. Nasz samorząd...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 20 stycznia 2009
W ubiegłym tygodniu Starosta Wołowski, Maciej Nejman uczestniczył w corocznej odprawie w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie. Wśród zaproszonych gości, oprócz samorządowców, był m.in. komendant wojewódzki policji, Zbigniew Maciejewski.Komendant powiatowy policji, Mirosław...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 20 stycznia 2009
nbsp;  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2009" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.O...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 03 lutego 2009
Na ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęty został budżet samorządu na 2009 rok. Była to druga sesja budżetowa i choć radni nie byli jednomyślni, to tym razem wynik głosowania był pozytywny. Przedstawiony projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię większości komisji stałych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 04 lutego 2009
W poniedziałek do Powiatu Wołowskiego zawitali goście z partnerskiego powiatu Harburg, przywożąc ze sobą 3 ciężarówki wypełnione sprzętem dla naszych szpitali. Inicjatorką akcji była Ruth Zuther, długoletnia radna Powiatu Harburg, która od wielu lat zaangażowana...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 05 lutego 2009
Od chwili powstania w Starostwie Powiatowym Punktu Obsługi Funduszu Pożyczkowego „Dolny Śląsk” zostało udzielonych 17 pożyczek na ponad milionn złotych na wsparcie rozwoju małych firm. Polska Fundacja Przedsiębiorczości opublikowała mini raport na temat funkcjonowania...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 16 lutego 2009
W miniony piątek w Starostwie Powiatowym w Wołowie odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora rolniczego z wicemarszałkiem Tadeuszem Drabem. Spotkanie, które zostało zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu - Kazimierza Pakulskiego, poświęcone było w...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 16 lutego 2009
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie w ramach „Partnerstwa na rzecz organizacji pozarządowych Powiatu Wołowskiego”, które odbędzie się 25 lutego o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołowie. (sala nr 18) Zaproszenie kierujemy szczególnie do członków...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 19 lutego 2009
Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego.Konkurs skierowany jest do organizacji, podmiotów i jednostek, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 23 lutego 2009
17 lutego Starosta Wołowski Maciej Nejman podpisał porozumienie z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Porozumienie dotyczy współpracy powiatu ze Środowiskowym Hufcem Pracy w Wołowie. Głównymi zadaniami Środowiskowego Hufca Pracy jest szeroko rozumiana pomoc...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 23 lutego 2009
Od 28 lutego do 6 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wołowie gościć będzie blisko pięćdziesięcioosobowa grupa nauczycieli i uczniów z różnych krajów Europy. Do wizyty dojdzie dzięki realizacji programu COMENIUS. Comenius jest częścią szerokiego europejskiego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 24 lutego 2009
Wspólnie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach Regionalnego Ośrodka EFS we Wrocławiu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „ABC - Tworzenia projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Szkolenie odbędzie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 02 marca 2009
Rozdaniem dyplomów i zaświadczeń dla uczestników projektu "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”, zakończono 27 lutego realizowany przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Wołowie program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 03 marca 2009
W ubiegły piątek w Powiecie Wołowskim gościł eurodeputowany Konrad Szymański i poseł na sejm RP Aleksander Marek Skorupa. Posłowie spotkali się z młodzieżą, a także z władzami powiatu. Przed południem eurodeputowany Konrad Szymański spotkał się z uczniami...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 05 marca 2009
Edukacja sześciolatków to temat, który wywołuje społeczne dyskusje, a w kontekście planów obniżenia wieku szkolnego, nawet obawy. Właśnie z myślą o przybliżeniu nauczycielom i rodzicom tematyki zmian w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowana została we...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 marca 2009
Blisko 2 mln 400 tys. zł otrzyma Powiat Wołowski na działania objęte Funduszem Pracy. Dysponentem środków będzie Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, który sfinansuje aktywne formy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W tym roku pieniędzy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 marca 2009
W piątek Sala Sesyjna zapełniła się blisko pięćdziesięcioosobową grupą nauczycieli i uczniów z Turcji, Szwecji, Niemiec, Szkocji i Francji. Spotkanie ze Starostą odbyło się w ramach programu COMENIUS. Międzynarodowa grupa była gościem Zespołu Szkół Ogólnokształcących...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 marca 2009
13 pojemników na zużyte baterie zostanie ustawionych w Powiecie Wołowskim. Ta ekologiczna akcja prowadzona będzie dzięki umowie jaką zawarło Starostwo Powiatowe ze spółką REBA Organizacja Odzysku. Problem zużytych baterii jest ważny dla każdego, kto choć w niewielkim...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 marca 2009
Środowiskowy Hufiec Pracy w Wołowie i Powiat Wołowski zacieśniają współpracę. Nowe porozumienie, zakończony projekt i turniej tenisa stołowego pod patronatem Starosty Wołowskiego to wydarzenia, które miały miejsce tylko w ciągu ostatniego miesiąca. Jak już informowaliśmy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 8
odwiedziny: 11745993

Informacja o finansowaniu projektu