Wydrukuj artykuł

Pieniądze PUP do podziału

Wtorek, 24 marzec 2009

12 marca odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wołowie. Członkowie rady dokonali m.in. podziału środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W tym roku na ten cel wydane zostanie ponad 1 mln 950 tys. zł.

W połowie lutego złożony został kolejny wniosek o dofinansowanie ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Aktywność, kwalifikacje – Twój kapitał”, na kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł. Właśnie w ramach tych środków wołowski urząd pracy będzie mógł zorganizować szkolenia, staże, czy przekazać dotacje. Natomiast w ubiegłym tygodniu PUP wnioskował o środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Niebawem znane będą efekty, czyli wysokość przyznanych środków.