Wydrukuj artykuł

Projekt PCPR

Wtorek, 24 marzec 2009

23 marca miała miejsce inauguracja projektu „Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Projekt będzie miał za zadanie wesprzeć i zaktywizować wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze tak, aby przeciwdziałać ich dyskryminacji i wykluczeniu. Idea projektu jest niezwykle cenna, bowiem osoby opuszczające placówki zastępcze bardzo często mają problemy z udziałem w życiu społecznym i zawodowym. Na realizację projektu przeznaczona została kwota ponad 190 tys. zł. Projekt realizowany będzie ze środków PO Kapitał Ludzki, priorytet VII – Promocja integracji społecznej.