Wydrukuj artykuł

PUP z DZMiUW

Wtorek, 31 marzec 2009

24 marca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z programem „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”.

Organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie w porozumieniu z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Przedmiotem narady była możliwość współpracy w ramach wspomnianego wyżej programu. Obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów gminnych wstępnie zadeklarowali zamiar zatrudnienia w formie robót publicznych 30 bezrobotnych osób. Największą zapotrzebowanie, bo aż na 18 pracowników, zgłosił Burmistrz Brzegu Dolnego. 6 bezrobotnych miałoby znaleźć zatrudnienie w Gminie Wołów i tyle samo w Gminie Wińsko. Osoby te zajmowałyby się poprawą stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, w tym służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu, na obszarze naszego powiatu.