Wydrukuj artykuł

Równać szanse

Wtorek, 20 styczeń 2009

 równać szanse  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2009" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Celem Programu jest wyrównywanie szans młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym na udany start w dorosłe życie.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 27 lutego 2009 roku!

Zachęcamy do zapoznania się ze znajdującymi się na stronie www.rownacszanse.pl zasadami konkursu oraz kryteriami oceny.