Wydrukuj artykuł

Rzecznik Konsumentów pomaga

Wtorek, 31 marzec 2009

W 2008 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów interweniował w 80 sprawach, z których większość dotyczyła najczęściej dokonywanych zakupów i usług.

Największa ilość skarg dotyczyła sprzętu i usług telekomunikacyjnych, w tym obciążania konsumentów nieuzasadnionymi opłatami telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz wezwań do zapłaty wystawionych przez firmy windykacyjne, na rzecz których przedsiębiorstwo telekomunikacyjne dokonało cesji wierzytelności bez zgody konsumentów oraz przed zakończeniem postępowania wyjaśniającego. O poradę i pomoc prawną występowali najemcy lokali, kwestionujący wysokość czynszu najmu oraz wysokość opłat eksploatacyjnych, szczególnie za centralne ogrzewanie i energię elektryczną. We wszystkich tych przypadkach konieczna była pisemna interwencja. Rzecznik przeprowadzał również wizyty w lokalach sprzedawców w sprawie wadliwego oznakowania towaru znajdującego się na półkach, a także telefonicznie udzielał porad konsumentom. Większość spraw, w których interweniował, zakończyła się dobrowolnym spełnieniem przez przedsiębiorców uzasadnionych roszczeń konsumentów, jednak w pięciu przypadkach, po wyczerpaniu wcześniejszych prób mediacyjnego załatwienia sporu, sprawy trafiły do sądu.
Świadomość w zakresie dochodzenia przez konsumentów swoich praw, postępowania przy reklamowaniu wad towarów czy usług, terminów i sposobów składania reklamacji jest wciąż niepełna. Bez wątpienia, zawsze warto zwrócić się z prośbą o pomoc do Rzecznika, bo jest to najskuteczniejsza forma obrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi