Wydrukuj artykuł

Spotkanie z organizacjami

Poniedziałek, 16 luty 2009

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie w ramach „Partnerstwa na rzecz organizacji pozarządowych Powiatu Wołowskiego”, które odbędzie się 25 lutego o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Wołowie. (sala nr 18)

Zaproszenie kierujemy szczególnie do członków Partnerstwa, jednak do udziału w spotkaniu zachęcamy także przedstawicieli innych organizacji z terenu powiatu, zainteresowanych współpracą i rozwojem. Na spotkaniu chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad sposobami rozwoju i działania Partnerstwa, a także nad kwestią: jak współpracować z samorządem. Karolina Furmańska (animatorka naszego Partnerstwa) z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przedstawi także możliwości finansowania projektów w tym roku, a także ofertę Centrum dla organizacji. Chcielibyśmy również pokrótce przedstawić projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Mamy więc nadzieję, że tematyka spotkania będzie dla Państwa interesująca i liczymy na Waszą obecność.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału telefonicznie 071 380 59 38 lub mailowo promocja@powiatwolowski.pl – osobą kontaktową jest Justyna Tracichleb.